Perfil del Contractant

Anunci Licitació del Contracte.

Licitació del contracte d’execució de les obres definides en el projecte executiu de rehabilitació integral – Fase II (2) – de l’edifici del carrer Coroleu núm. 15 i la planta baixa de l’edifici del carrer Abad Odó, núm. 22 de Barcelona, propietat de SCE La Lira.

Anunci Licitació – Fase II (2)


Plec de clàusules particulars.

Plec de clàusules particulars que ha de regir la contractació de l’execució de les obres definides en el projecte executiu de rehabilitació integral – Fase II (2)- de l’edifici del carrer Coroleu núm. 15 i la planta baixa de l’edifici del carrer Abad Odó, núm. 22 de Barcelona, propietat de SCE La Lira.

Plec Fase II (2)

Modificació Projecte Executiu La Lira

Pressupost Licitació Fase II (v9). TCQ

Aquests arxius han estat publicats el día 12 de novembre de 2013, excepte el "Pressupost Licitació Fase II (v9). TCQ" que ho ha estat el día 13 del mateix mes.

Comments are closed.