Assessorament

En col·laboració amb Torre Jussana, oferim una serie d’assessoraments per a entitats i associacions totalment gratuïts.

El primer dimecres de cada mes (inici el 15 de gener de 2020) s’oferirà assessorament sobre temes legals de 10 a 14h.

L’últim dimecres de cada mes (inici 29 de gener de 2020) s’oferirà assessorament sobre temes econòmics de 10 a 17h

Les sessions de 45 minuts i cal tenir cita prèvia concertant-la al següent enllaç Formulari cita prèvia o enviant un correu a infolalira@gmail.com

Àmbit Jurídic
• Constitució d’una associació.
• Redacció/modificació d’estatuts.
• Acta Fundacional.
• Drets i Deures dels les Persones associades.
• Reglament de Règim Intern.
• Funcionament de l’Assemblea General.
• Canvis en la composició de la Junta Directiva.
• Obligacions Documentals de les Associacions.
• Dissolució/Fusió/Escissió/Transformació d’una associació.
• Obertura de seus territorials (Delegacions).

Àmbit Fiscal
• Tràmits amb Hisenda: NIF, donar-se d’alta d’activitat econòmica. Modificació de la informació
censal (model 036). Deixar en “standby” l’activitat econòmica de l’associació.
• Impostos (IVA, IRPF, IS): exempcions, període de declaració i règim fiscal general de les
entitats).
• Declaració d’Utilitat Pública.

Àmbit Comptable
• Elaboració de la comptabilitat de conformitat amb el PGC (RD 1514/2007).
• Dubtes sobre la comptabilització d’operacions.
• Consulta sobre l’obligació de presentar al Registre els Comptes Anuals.

Àmbit de Captació de Fons
• Fons públics: dubtes sobre les bases i convocatòria de subvencions. Especial. Convocatòria General
de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.
• Fons privats: ajuts i premis.
• Elaboració del pressupost i pla de viabilitat de projectes.
• Planificació estratègica dels fons de l’associació: assessorament.

ALTRES SERVEIS QUE OFERIM:
• Assessoraments d’assegurances
• Assessoraments perspectiva de gènere
• Assessoraments prevenció de riscos laborals

Al mateix temps, oferim un programa formatiu trimestral adreçat a la xarxa associativa. Per a més informació: formacions Torre Jussana .

 

 

 

Comments are closed.