La Lira: Història

La Lira – l’Entitat

La Societat Coral la Lira és una entitat fundada l’any 1870 a Sant Andreu de Palomar. L’aparició d’aquest tipus d’entitats sense ànim de lucre agafarà embranzida des de la creació, l’any 1850, de la Fraternitat, la primera coral dels Païssos Catalans. Formada a partir de la societat filharmònica de Josep Anselm Clavé, l’exemple d’aquella primera coral s’extengué en el territori i a la dècada dels seixant ja se’n comptabilitzaven 85.

Malgrat aparèixer documentada ja des de l’any 1870, el document més antic que es conserva és el que descriu les seves funcions data de 1891: “Esta sociedad tiene por objeto procurarse sus asociados el local apropiado para sus reuniones familiares pasando los ratos de solaz en amigables conversaciones, lectura de periódicos y revistas y los juegos no prohibidos por las leyes del Estado, y como principal objetivo el canto, como ya lo indica su título”.

Aquest local de què es parlava l’any 1891 es va materialitzar poc després, amb la compra del solar l’any 1895 en el que avui es coneix com a carrer Coroleu, número 15. La construcció de l’edifici, duta a terme en gran mesura pels propis fundadors i socis de la coral, es va allargar gairebé tres anys.

Ja a principis de segle, les activitats corals es complementen amb l’aparició de la Secció de Teatre i de forma molt més recent l’entitat s’ha anat obrint a altres activitats del barri: grup sardanista, colla excursionista, club d’escacs, esbart, televisió local, filatèlia, club ciclista, agrupament escolta, penya barcelonista, grup de rol, grup de ball, grup de tennis taula…

Un cop inaugurada la nova seu de La Societat Cultural i Esportiva el 29 de novembre de 2014, comptem amb les següents seccions de manera permanent:

 

La Lira – l’Edifici

La Societat Coral La Lira adquirí els terrenys per a la construcció del seu local social l’any 1895.

L’espai que ocupava originalment l’entitat, des del carrer Coroleu fins al carrer Abat Odó, era resultat de l’agrupació de dues finques tal i com es desprén de la inscripció 3a del registre: “El terreno de esta pieza se forma por la agrupación de la pieza inscrita con el número dos mil trescientos veinte y cinco ochenta al folio doscientos treinta y tres del tomo ochocientos veinte y nueve del archivo del libro ciento treinta y dos de la sección séptima y de la finca descrita en la inscripción primera de este número que preside la Sociedad Coral La Lira

En la citada inscripció primera es descriuen els terrenys propietat de Francisco Parellada i Ribas, que va vendre a la Societat Coral La Lira amb la condició, entre d’altres que, “La Sociedad deberá edificar en el terreno establecido, casa, casas u otro edificio de reconocida utilidad, invirtiendo en dicha construcción dentro del término de un año la cantidad al menos de dos mil seiscientas sesenta y una pesetas sesenta y seis céntimos sin que se pueda (-) el terreno establecido sin haber invertido en mejoras

A més a més, es determina que “La Sociedad adquisidora deberá atemperarse a las contribuciones de Santa Cecilia y disposiciones dictadas al efecto por la Municipalidad” i pel que fa a la construcció específicament “enfilarán las paredes divisorias que deberán ser de palmo y medio de grueso o superior en mitad de la linea divisoria del terreno que se le establece sobre las cuales cargarán los vecinos que edifiquen en terrenos colindantes pagando estos la mitad del importe de su valor, justifireciados por cientos

Comments are closed.