Servei comunitari i gratuït per a les entitats i associacions de Sant Andreu amb la finalitat de generar un nou espai més accessible a la comunitat associativa del districte. Un programa de formació, assessorament, d’acompanyament i suport per a la gestió quotidiana de les entitats, d’acord amb les necessitats del territori.

Tipologies de suport:

Acompanyament individualitzat per gestions puntuals que les entitats necessitin, com l’obtenció del certificat digital, la tramitació de subvencions i justificacions, tramitar les llicències d’ocupació de via pública. En cas que des de l’entitat no es pugui resoldre, es gestionarà perquè vingui una persona especialitzada de Torre Jussana, els nostres col·laboracions en aquest projecte.

Formacions per cobrir les necessitats de la gestió i el bon funcionament d’aquestes, amb la finalitat de programar una formació trimestral. Es tindran en compte les sol·licituds de les entitats del territori. Les programarem juntament amb Torre Jussana, referent de les gestions del teixit associatiu.