AVIS LEGAL_SCE LA LIRA 

 

  1. TITULARITAT DEL LLOC WEB

Per donar compliment al que estableix l’article 10 la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general pels usuaris d’aquest lloc web:

 

SOCIETAT CULTURAL I ESPORTIVA LA LIRA (endavant SCE La Lira)

CIF: G-58301466

Adreça: carrer Coroleu, 15 · 08030 Barcelona

Adreça correu electrònic: inforlalira@gmail.com

Web: https://scelalira.cat/

 

  1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ

A través de les presents condicions (d’ara endavant “Avís Legal”) es pretén regular l’accés i l’ús i, en general, la relació entre aquest lloc web accessible a l’adreça https://scelalira.cat/ i els usuaris.

La utilització del lloc web, eines de difusió i reflexió per part d’un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena per l’esmentat usuari de totes i cada una de les condicions que s’incorporen en el present avís legal.

El titular de la web pot oferir a través de la web serveis o productes que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

 

  1. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a utilitzar la web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la web o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis, o impedir una normal utilització de la web per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular de la web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls Activex o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular de la web o de tercers.

Menors d’edat

Quant als menors d’edat que vulguin fer ús d’aquest lloc web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en tot cas seran els responsables dels seus actes. Això no obstant, la SCE La Lira garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar.

 

  1. PUBLICITAT

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat.

Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleixi les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

El titular de la web no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, es poden dirigir a la següent adreça de correu electrònic: inforlalira@gmail.com

 

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al lloc, així com dels elements continguts al lloc i a les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la web), excepte que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers.

En aquest sentit, el titular d’aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets.

Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines web, estan protegits per la Llei.

L’usuari podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, de manera que queda, per tant, autoritzada la utilització lícita i lleial de la totalitat o part dels continguts d’aquest web i de les seves pàgines web amb propòsits públics o comercials, la reproducció, distribució i comercialització sempre que se’n citi la font i la data d’actualització i no es desnaturalitzi la informació.

  

  1. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1. Responsabilitat per l’ús de la web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la web, de manera que el titular de la web, els seus socis, les empreses del grup, els col·laboradors, els empleats i els representants queden exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

El titular de la web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent a la web, però, no obstant això, el titular de la web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquesta web.

L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular de la web basada en la utilització per part de l’usuari de la web. En el seu cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que siguin irrogats al titular del web amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

 

6.2. Responsabilitat pel funcionament de la web

El titular del web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivades per causes alienes al titular del web.

Així mateix, el titular de la web també exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per endarreriments o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular de la web.

El titular de la web està facultat per suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat a la web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

 

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts al web i les seves pàgines web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers.

El titular de la web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web i les seves pàgines webs, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

El titular de la web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través dels esmentats enllaços i de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

 

  1. ÚS DE COOKIES

Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l’efecte de funcionament, seguretat i estadístiques.

Aquest lloc web fa servir galetes per millorar la experiència i proporcionar funcionalitats addicionals. Cap d’aquesta informació pot ser utilitzada per identificar-lo o contactar-lo de cap manera.

Aquest lloc web fa servir galetes tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. La informació sobre què són, quines utilitza aquest web i per a què, i com inhabilitar-les s’indiquen a la nostra Política de cookies.

Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web.

 

  1. OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular de la web través de la web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

La informació, els materials, els continguts o les observacions que l’usuari faciliti al titular de la web es consideraran no confidencials, i el titular de la web es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

 

  1. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

El titular de la web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d’ús de la present web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la web, motiu pel qual haurà de llegir periòdicament les esmentades condicions d’ús.

 

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d’aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular del web.

 

Data darrera actualització: 25/05/2018