Lectures de  contes, textos i poemes al refugi de La Lira.

les veus del refugi