Reflexionarem sobre el potencial de la cultura popular com a eina educativa i transformadora a les escoles.

Can Galta i La Lira hem programat  per la Tardor solidària. Una taula rodona sota el títol “Cultura popular, la darrera oportunitat? que tindrà lloc el 14 d’octubre a les 11:30 h a l’Auditori de la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra. La idea és reflexionar amb professionals del món de l’educació sobre el potencial de la cultura popular com a eina educativa i transformadora, ja que aquest any la temàtica és el dret a l’educació. 
 
Els projectes que es presentaran i sobre els quals debatrem i parlarem seran:
Cultura Popular com a eina educativa, un projecte implementat a l’Institut La Romànica (Barberà del Vallès) i impulsat per l’Adrián Ortiz i que com a resultat més visible ha sigut la reducció de l’absentisme escolar. Aquest projecte planteja que la cultura popular, tot i que pot estar present a les escoles, només s’implementa durant una curta durada als centres educatius, en format de petits tallers a les classes d’educació física o música i vol posar en debat que la cultura popular pot estar present de forma transversal a totes les assignatures i a tota la comunitat educativa com a eina educativa.
 – Escola de Sardanes, un projecte impulsat pel Grup Sardanista Maig i La Lira. La proposta està centrada en un desenvolupament globalitzat, aprenentatges propers, currículum transversal i atenció a la diversitat a través de la sardana. L’infant sempre serà el centre del seu propi aprenentatge. El projecte defensa que amb la dansa es desenvolupen la majoria de les competències del currículum escolar. Tot i que encara no s’ha implementat a les escoles, el projecte ja s’està presentant a diferents centres educatius del territori. 
 
Tots dos projectes pensen que la cultura popular por ser una eina educativa transversal a les escoles i que hauria d’estar més present durant el curs escolar.
La moderadora de l’acte serà la Glòria Prunés.